راه کارهای مجازی سازی:

صرفه جویی انرژی، صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه ها، مدیریت یکپارچه و…، از مزایای مجازی سازی می باشند. مجازی سازی قابلیت تقسیم و بهینه سازی منابع سخت افزاری و اختصاص آن ها به سرویس ها بر اساس اولویت را می دهد. مزیت دیگر مجازی سازی، تضمین در دسترس بودن سرویس ها به صورت مستمر و بدون کم ترین وفقه می باشد که با توجه به وابستگی کامل سازمان ها و شرکت ها به سرویس های مختلف، کاملا حیاتی می باشد.
راه کارهای ارایه شده در این بخش شامل:
۱٫ مجازی سازی سخت افزار: مجازی سازی در پایین تر سطح یعنی سخت افزار و استفاده هم زمان چندین سرور از منابع سخت افزاری مشترک.
۲٫ مجازی سازی میز کار: مجازی سازی و جدا سازی میز کار و مستقل کردن آن از سخت افزار. این قابلیت را به کاربر می دهد که در هر مکان و هر زمانی و با هر سخت افزاری به میز کار خود دسترسی کامل داشته باشد.
۳٫ مجازی سازی نرم افزار: مجازی سازی و در دسترس قرار دادن نرم افزارها به کاربران روی هر دستگاهی با قابلیت مدیریت و ایمنی مضاعف.