مدیریت سرویس ها:

امروزه صرف پیاده سازی و پشتیبانی از شبکه برای مدیران و سازمان ها کافی نمی باشد. بخش دیگری که متاسفانه در کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد، رصد و نظارت بر شبکه می باشد. هدف از انجام این کار در مرحله اول پیشگیری از کار افتادگی سرویس ها و در مقیاس بزرگ تر کل شبکه و در مرحله بعدی بر طرف کردن مشکل در کم ترین زمان ممکن است. داشتن شبکه ی قابل اطمینان، کاربردی و پویا، پارامتری است که یک سازمان را از رقبای خود متمایز می کند.
راه کار های در نظر رفته شده در این زمینه شامل:
۱٫ رصد شبکه: نظارت و بررسی تمامی سخت افزارها و سرویس های موجود در شبکه.
۲٫ رصد امنیت شبکه: نظارت و مدیریت دسترسی کاربران به منابع داخل و خارج از سازمان.