راه کارهای نظارتی و امنیتی:

سیستم های نظارتی- امنیتی جزیی جدایی ناپذیر در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشند. با توجه به اهمیت و وجود حساسیت فوق العاده در ای زمینه، ارایه راه کارهای اصولی و مبتنی بر به روز ترین و کارآمد ترین تجهیزات مدرن، لازمه فعالیت در این زمینه می باشد. بهره وری و بازدهی سیستم های نظارتی- امنیتی در گرو داشتن زیر ساخت شبکه ای مناسب و یکپارچه سازی آن با سایر سرویس های موجود در شبکه می باشد.
راه کارهای ارایه شده در این قسمت عبارتند از:
۱٫ طراحی و ارایه راه کار: طراحی اصولی و مبتنی بر نیاز سازمان و بر اساس استاندارد های امنیتی موجود.
۲٫ نصب و پیاده سازی دوربین های حفاظتی: پیاده سازی پروژه بر اساس امن ترین استاندارد های موجود در ای زمینه.