زیر ساخت پسیو شبکه:

اساس و بنیان شبکه، زیر ساخت آن است. بدون داشتن زیر ساخت اصولی و مبتنی بر استاندارد های رایج مربوط به آن، نمی توان انتظار شبکه پویا، قابل اطمینان و کاربردی داشت. یکی دیگر از مزایای وجود زیر ساخت اصولی، امکان ارتقا آن به تکنولوژی های به روز تر و گسترس آن با کم ترین هزینه می باشد.
گروه مهندسی آلفا در این زمینه راه کارهای زیر را ارایه می دهد:
۱٫ طراحی کابل کشی ساخت یافته: طراحی کامل نقشه کابل کشی و تجهیزات مربوطه با کامل ترین جزییات.
۲٫ پیاده سازی کابل کشی ساخت یافته: پیاده سازی بر اساس نقشه ارایه شده و مبتنی بر استاندارد های موجود در این زمینه.