راه کارهای شبکه:

داشتن شبکه اصولی و بر پایه استانداردهای ضروری حوزه فن آوری اطلاعات، مهمترین دغدغه مدیران ارشد سازمان هاست. شبکه های سازمانی بر پایه سخت افزار بنا شده اند و هدف از پیاده سازی آن ارایه سرویس ها به کاربران می باشد. برای استفاده بهینه از سرویس های تحت شبکه ای، احتیاج به زیر ساخت اصولی، استفاده بهینه از سخت افزارهای موجود، به روز، قابل اطمینان و از همه مهم تر برخورداری از پشتیبانی مناسب و بدون وقفه می باشد.
راه کارهای که توسط ما در این زمینه در نظر گرفته شده شامل:
۱٫ تجهیز سخت افزار: راه اندازی و یکپاچه سازی سخت افزار جدید.
۲٫ مدیریت سرورها: راه اندازی سرورهای جدید و مدیریت آن ها.
۳٫ پشتیبانی شبکه: ارایه خدمات پشتیبانی که خود شامل دو بخش به صورت پشتیبانی حضوری و پشتیبانی از راه دور می باشد.
۴٫ سرویس های لینوکس و ماکروسافت: راه اندازی کلیه سرویس های تحت شبکه لینوکس و مایکروسافت.