راه کارهای امنیت شبکه:

امنیت شبکه و عدم نشر اطلاعات خصوصی و استراتژیک مجموعه، مهم ترین چالش مدیران سازمان هاست. امروزه اطلاعات و داده های سازمانی از چنان اهمیتی برخوردارند که محافظت از آن ها اصلی ترین هدف مدیران حوزه انفورماتیک می باشد. راه کارهای امنیتی، تامین کننده امنیت شبکه در مقابل حملات سایبری چه قبل،بعد و در حین آن می باشد.
راه کاهای مورد نظر ما در این زمینه شامل:
۱٫ تامین امنیت شبکه و داده: تامین امنیت از طریق پیاده سازی تجهیزات سخت افزاری به روز و کارآمد و یکپاچه سازی آن ها.
۲٫ تست نفوذ پذیری: انجام آزمون های نفوذ پذیری برای پیدا کردن نقاط ضعف شبکه و ارایه راه کار برای بر طرف کردن آن ها.